Przyciski i przelaczniki

Przyciski, przelaczniki, styki zwierne i rozwierne.