Przyciski i przełączniki

Przyciski, przełączniki, styki zwierne i rozwierne.