Enkodery inkrementalne

Enkodery inkrementalne  to urządzenia interpretujące zmianę położenia kątowego walu na sygnał impulsowy (cyfrowy). Enkoder należy bezpośrednio połączyć z mierzonym wałem za pomocą sprzęgła lub przekładni bezluzowej. Poprzez mechaniczne połączenie walu mierzonego z enkoderem użytkownik jest w stanie z duża dokładnością zmierzyć położenie kątowe. ...

Enkodery inkrementalne  to urządzenia interpretujące zmianę położenia kątowego walu na sygnał impulsowy (cyfrowy). Enkoder należy bezpośrednio połączyć z mierzonym wałem za pomocą sprzęgła lub przekładni bezluzowej. Poprzez mechaniczne połączenie walu mierzonego z enkoderem użytkownik jest w stanie z duża dokładnością zmierzyć położenie kątowe. Enkodery można podzielić na dwie grupy: absolutne i inkrementalne. W ofercie naszej firmy znajda Państwo szeroka ofertę enkoderów inkrementalnych. Zasada pracy tego enkodera polega na generowaniu impulsu cyfrowego przy obrocie walu o dany kat. Np, enkoder o rozdzielczości 400 impulsów/ obrót będzie wysyłał impuls co 360o/400 = 0.9o. Dodatkowo sygnał będzie wysyłany dwoma kanałami przesuniętymi względem siebie w fazie: „A” i „B”. Pozwala to na określenie kierunku obrotu mierzonego walu. Część enkoderów jest również wyposażona w wyjście „Z” – sygnał referencyjny podaje sygnał co jeden obrót walu enkodera. Układy elektroniczne wbudowane w enkodery definiują rodzaj sygnału wyjściowego enkodera: Open-Collector, Push-Pull, Line-Driver.

Więcej