Przekaźniki czasowe

Programowalne przekaźniki czasowe umożliwia sterowanie maszynami, w których główna role odgrywa czas. Posiadają one do 4 indywidualnie programowanych czasówki(A,B,C,D). Każda z czasówek może zostać ustawiona na czas z zakresu 0.01s-99h99min. W zależności od typu licznika czasówki są podłączone do przekaźników – parami (A i C lub B i D) lub wszys...

Programowalne przekaźniki czasowe umożliwia sterowanie maszynami, w których główna role odgrywa czas. Posiadają one do 4 indywidualnie programowanych czasówki(A,B,C,D). Każda z czasówek może zostać ustawiona na czas z zakresu 0.01s-99h99min. W zależności od typu licznika czasówki są podłączone do przekaźników – parami (A i C lub B i D) lub wszystkie. Urządzenie maja wmontowane wejście sterujące .Np.  „Gate” - podanie sygnału na to wejście spowoduje przerwę w naliczaniu czasu. Czas będzie ponownie naliczany po zwolnieniu wejścia „Gate”. Wejście „Stop” umożliwia zatrzymanie wykonywanego cyklu pracy i powrót do początku cyklu. W celu ponownego uruchomienia cyklu od początku należy zalaczyć styki wejścia „Start”. Ilość i typy wejść sterujących zależą od zaawansowania danego urządzenia. Programowalne przekaźniki czasowe mogą pracować w różnych trybach pracy. Trybie jednego cyklu, gdzie po przebiegu czasów A,B,C i D urządzenie wymaga zresetowania. Tryb pracy cyklicznej - kiedy urządzenie wykona jeden cykl (odliczy czas A, B, C i D), wtedy automatycznie wraca do początku cyklu i rozpoczyna go od nowa. Ilość i typy wbudowanych trybów pracy zależa od zaawansowania danego urządzenia.

Więcej