Przyciski i przełączniki

Przyciski, przelaczniki, styki zwierne i rozwierne.