Regulatory temperatury

Oferowane mikroprocesorowe regulatory temperatury PID z funkcją autostrojenia, pozwalają utrzymać temperaturę procesu na zadanym poziomie. Temperatura obiektu jest regulowana za pomocą interwału czasowego. Użytkownik ustala czas cyklu pracy regulatora. Na podstawie wartości zadanej przez użytkownika i wskazać czujnika temperatury urządzenie wyst...

Oferowane mikroprocesorowe regulatory temperatury PID z funkcją autostrojenia, pozwalają utrzymać temperaturę procesu na zadanym poziomie. Temperatura obiektu jest regulowana za pomocą interwału czasowego. Użytkownik ustala czas cyklu pracy regulatora. Na podstawie wartości zadanej przez użytkownika i wskazać czujnika temperatury urządzenie wysterowuje przekaźnik urządzenia grzewczego. Zaprogramowane wewnątrz urządzenia algorytmy sterują czasem załączenia przekaźnika w odniesieniu do czasu cyklu. Regulatory typu PID posiadają dwa (lub więcej) wbudowane przekaźniki. Jeden od wyjścia urządzenia zewnętrznego, drugi od alarmu AL1 (mogą posiadać również AL2). Logikę alarmów użytkownik może wybrać z puli wbudowanych funkcji. W celu zaprogramowania, regulatory PID należy ustawić temperaturę SV na zadanym poziomie. Następnie przytrzymując przycisk „SET” przez 3 sekundy uźytkownik przechodzi do menu programowego.

Więcej