Powietrze

Wrzeciona o mocy powyżej 2.2 kW chłodzone powietrzem.