Temperatury

Czujniki temperatury / Termopara - Termopary są to czujniki temperatury, które działają w oparciu o sile termoelektryczna metali z których jest wykonana termopara danego typu. Dwa różne materiały połączone na jednym końcu tworzą termoelement. Miejsce łączenia metali nazywa się spoina pomiarowa. Dokładnie w tym miejscu następuje pomiar temperatur...

Czujniki temperatury / Termopara - Termopary są to czujniki temperatury, które działają w oparciu o sile termoelektryczna metali z których jest wykonana termopara danego typu. Dwa różne materiały połączone na jednym końcu tworzą termoelement. Miejsce łączenia metali nazywa się spoina pomiarowa. Dokładnie w tym miejscu następuje pomiar temperatury. Pozostałe końce łączonych metali służą do odczytu wskazań termopary. Poprzez różna rozszerzalność ciepła metali na ich końcach indukowany jest prąd elektryczny. To własnie odczyt tego napięcia jest wskazaniem termopary. Ze względu na duża różnorodność czujników tego typu uległy one standaryzacji. Można je podzielić na 3 grupy: I, zakres pomiarowy od -200°C do +1200°C – typ K, J, L, E, N, T; grupa II, zakres od 0°C do +1800°C – typ R, S, B; grupa III, zakres od 0°C do +2200°C – typ C, D.

Więcej