Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AUTOMATYKA-TOMBIT.PL

§ 1. WSTĘP 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu internetowego AUTOMATYKA-TOMBIT.pl oraz  klienta .
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o "sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl" należy przez to rozumieć, że jest to sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.AUTOMATYKA-TOMBIT.pl prowadzonym przez firmę TOMBIT T.P. Hadrych Spółka Jawna z siedzibą w Słuszkowie 44, poczta 62-831 Korzeniew, REGON 364526941, NIP 9680978955.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa "Klient" lub „Zamawiający” należy przez to rozumieć, że jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie poprzez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl oraz dopełniła procedur związanych z potwierdzeniem tego zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. 

§ 2.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów z branży automatyki przemysłowej, maszyn CNC, pneumatyki oraz automatyki domowej.
 2. Produkty oferowane w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, a w szczególności urządzenia elektroniczne i/lub energoelektroniczne stanowią produkty o ograniczonej dostępności w szczególności zgodnie z normą EN61800-3 i są przeznaczone dla zastosowań przemysłowych, ale nie tylko.
 3. Produkty oferowane w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl spełniają wymogi dyrektyw Unii Europejskiej, posiadają znak CE i mogą być wprowadzone do obrotu na rynek Polski jak i Unii Europejskiej.
 4. Produkty oferowane w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i/lub opisie produktu, w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl mogą być oferowane używane bądź po serwisowe produkty nadające się do dalszego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Ogólne zasady składania zamówień

1.1.   Zamówienia składa się w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.AUTOMATYKA-TOMBIT.pl

1.2.   Firma realizuje również zamówienia składane faksem, e-mailem, telefonicznie, pocztą, allegro, bądź też osobiście w siedzibie firmy.

1.3.   Sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

1.4.   Klientem sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna.

1.5.   Warunkiem pozwalającym na złożenie zamówienia w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl jest wprowadzenie danych teleadresowych, zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku firm – danych, które umożliwiają poprawne wystawienie faktury VAT.

1.6.   Klient sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl ma również możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu, zgodnie z instrukcjami na stronie.

1.7.   Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie w momencie przesłania przez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

1.8.   W szczególnych przypadkach sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl może zaakceptować potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta e-mailem lub telefonicznie pod warunkiem, że Klient jest już stałym i znanym klientem sklepu.

1.9.   Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania przez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl do Klienta drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.10.W przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy, która prowadzi sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje utworzenie w tym przypadku czasowej rezerwacji towaru dla Klienta na magazynie sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl.

1.11.Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest spełnienie przez Klienta ustalonych warunków płatności. W przypadku przelewu za datę spełnienia tego warunku uważa się dzień zaksięgowania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek firmy TOMBIT.

1.12.Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia złożonego w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, jednak nie później niż do momentu przekazania przesyłki do wysyłki (po wystawieniu Faktury VAT).

1.13.Wszelkie korekty zamówienia mogą być uzgadniane telefonicznie, jednak potwierdzenie dokonania korekty następuje w formie pisemnej przez Klienta w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl. Obsługa sklepu potwierdza dokonanie zmian w zamówieniu również w formie pisemnej.

1.14.Realizacja zamówienia złożonego w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl oraz przygotowywania przedmiotu zamówienia do wysyłki odbywa się niezwłocznie po stwierdzeniu wymaganych ilości zamówionych produktów oraz spełnienia wszystkich pozostałych warunków.

1.15.W przypadku, gdy towar w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl jest chwilowo niedostępny, Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany telefonicznie i/lub drogą elektroniczną i uzgadniane jest dalsze postępowanie. Gdy uzgodnienie dalszego przebiegu realizacji zamówienia nie jest możliwe, sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl ma prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.

1.16.W przypadku, gdy część przedmiotu zamówienia jest dostępna w magazynie sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, a część ma dłuższy czas oczekiwania na realizację, zamówienie może być zrealizowane częściowo lub w całości zgodnie z ustaleniami obsługi sklepu z Klientem.

1.17.Terminy podawane na stronach sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl oraz w każdej korespondencji i rozmowie określane w dniach dotyczą dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez świąt). Terminy podawane w tygodniach dotyczą tygodni kalendarzowych.

1.18.Każda zmiana statusu zamówienia jest komunikowana stosowną wiadomością e-mail kierowaną do Klienta. Możliwe statusy to:

1.18.1.  oczekuje - zamówienie zostało zarejestrowane w systemie sklepu,

1.18.2.  potwierdzone - zamówienie potwierdzone przez obsługę sklepu i przygotowywane do wysyłki,

1.18.3.  anulowane - zamówienie anulowane przez obsługę sklepu,

1.18.4.  wysłane - przedmiot zamówienia wysłany do Klienta.

1.19.W przypadku gdy wystąpią nieprzewidziane wcześniej komplikacje przy realizacji zamówienia w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, powodujące opóźnienie w stosunku do terminu podanego w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany wraz podaniem nowego terminu realizacji.

1.20.W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji zamówienia w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl wynosi ponad 50% pierwotnie określonego czasu realizacji, jednak nie mniej niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i złożonego zamówienia lub ubiegania się o udzielenie dodatkowego rabatu wynoszącego 1% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wartości całego zamówienia.

1.21.Klientowi lub osobie odpowiedzialnej za odbiór przesyłki z przedmiotem zamówienia zaleca się przy odbiorze kontrolę stanu opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia opakowania, naruszenia ciągłości taśmy zaleca się aby Odbiorca sporządził protokół szkodowy (najlepiej uzupełnionego o fotografie uszkodzeń) oraz skontrolował zawartość paczki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę, który przesyłkę doręczył. Następnie, Klient lub Odbierający niezwłocznie skontaktował się z obsługą sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl w tej sprawie.

 

 1. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep

2.1.   Sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl posiada prawo do weryfikacji przyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji w przypadkach budzących uzasadnione obawy czy nieścisłości. W takich przypadkach sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl może odstąpić od realizacji zlecenia niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta.

2.2.   Przedsiębiorstwo TOMBIT zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

 1. Odwołanie zamówienia przez kupującego

3.1.   Klient ma prawo odwołać zamówienie.

3.2.   W celu skutecznego odwołania zamówienia Klient zaleca się niezwłocznie powiadomić sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl o tym zamiarze telefonicznie lub e-mailem.

 

 1. Czas realizacji zamówienia i sposób dostawy

4.1.   Czas realizacji zamówienia złożonego w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl standardowo nie przekracza 1 dnia roboczego dla towarów opisanych w sklepie jako "dostępnych" i dla zamówień złożonych do godziny 14:00 danego dnia roboczego.

4.2.   Czas realizacji zamówienia produktów oznaczonych w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl jako "na zamówienie" będzie każdorazowo i indywidualnie podany Klientowi przez pracownika sklepu.

4.3.   Zamówione towary poprzez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

4.3.1. towar do odbioru osobistego w siedzibie firmy TOMBIT w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

4.3.2. towar wysyłany firmą kurierską Kurier DPD,

4.3.3. towar wysyłany firmą kurierską Kurier DPD „za pobraniem”

4.4.   Sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas odbioru przesyłki przez firmę kurierską czy innego przewoźnika.

4.5.   Zaleca się sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności najlepiej w obecności osoby ją dostarczającej.

§ 4. CENY PRODUKTÓW 

 1. W sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl są podane aktualne ceny netto (bez podatku VAT) oraz ceny brutto (kwota do zapłaty, uwzględniająca podatek VAT). Każda cena jest odpowiednio opisana.
 2. Wszystkie ceny w sklepie podane są w polskich złotych (PLN).
 3. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu ich realizacji.
 4. Koszty transportu są umieszczane jako odrębna pozycja na fakturze lub paragonie.
 5. Każdy z Klientów firmy TOMBIT ma prawo negocjowania warunków przy zakupach hurtowych.
 6. [PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH] Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania zamówienia w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane artykuły nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a prezentowane dane mają charakter informacyjny oraz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zamówienia i/lub zakupu określonej ilości konkretnego produktu.

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Podstawową formą płatności stosowaną przez firmę TOMBIT jest potwierdzona przedpłata w formie przelewu bankowego lub pobranie przy odbiorze.
 2. Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień.
 3. W celu zmiany warunków płatności prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.
 4. Klient zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności, gdyż w przeciwnym razie firma TOMBIT  zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości oraz zablokowaniem konta na sklepie internetowym. 
 5. 5.     Numer rachunku bankowego:
  Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1128 0000 0001 1958 2094

§ 6. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI

 1. Na wszystkie zamówione produkty w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl wystawiane są podatkowe dokumenty zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: faktury VAT lub paragony fiskalne.
 2. Stosownie do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr97§12ust.1), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl oryginał faktury.
 3.  W przypadku sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, warunki niniejszego regulaminu stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. GWARANCJA, WARUNKI GWARANCJI 

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl objęte są gwarancją producenta.
 2. Produkty oferowane w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl są fabrycznie nowe, chyba, że produkt jest wyraźnie oznaczony w opisie i/lub nazwie jako używany bądź po serwisowy.
 3. Na nowe produkty sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl o ile w opisie konkretnego towaru nie jest podane inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (daty wystawienia Faktury VAT lub data wystawienia paragonu fiskalnego).
 4. Jeżeli razem z towarem i/lub z Fakturą nie została dostarczona Karta Gwarancyjna producenta oznacza to, że takowej Producent nie wystawia. Gdy karta gwarancyjna nie została wystawiona, wówczas podstawą do rozpatrzenia reklamacji i wykonania naprawy lub wymiany jest dowód zakupu.
 5. Na produkty oznaczone w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl w ich opisie i/lub nazwie jako używany i/lub po serwisowy udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy od daty zakupu.
 6. W przypadku ujawnienia wad ukrytych produktów oferowanych w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl reklamacje zaleca się zgłaszać w formie pisemnej na adres firmy: TOMBIT T.P.Hadrych Spółka Jawna, ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@automatyka-tombit.pl
 7. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Gwarancja nie będzie rozpatrywana, gdy nazwa modelu i/lub numer seryjny i/lub fabryczny symbol umieszczony na produkcie zostały zmienione, zamazane, usunięte lub zatarte.
 9. Gwarancja nie obejmuje:

9.1.   okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia;

9.2.   części zamiennych; części przewidzianych do okresowej wymiany, opisanych w Instrukcji Obsługi i/lub karcie katalogowej produktu czy dokumentacji DTR;

9.3.   uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem  się z produktem w sposób odbiegający od opisanych w Instrukcji Obsługi i/lub karcie katalogowej produktu czy dokumentacji DTR;

9.4.   uszkodzeń produktu będących następstwem:

9.4.1. używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności:

9.4.2. używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i/lub diodowych;

9.4.3.   nieudanej instalacji lub użytkowania produktu nie zgodnie z jego przeznaczeniem według Instrukcji Obsługi i/lub informacji zawartych w karcie katalogowej produktu czy  dokumentacji DTR, dotyczących  instalacji i użytkowania;

9.4.4.   serwisowania produktu nie zgodnie z Instrukcją Obsługi i/lub informacjami zawartymi w karcie katalogowej produktu czy dokumentacją DTR dotyczących prawidłowego serwisowania, konserwacji i przeglądów technicznych;

9.4.5.   instalacji produktu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi i/lub dokumentacją DTR i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;

9.4.6.   zarażenia przez nieautoryzowane oprogramowanie (np. wirusy komputerowe) lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;

9.4.7.   stanu lub defektów systemów, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi;

9.4.8.   używania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez producenta;

9.4.9.   napraw przeprowadzanych przez osoby nie będące pracownikami autoryzowanej sieci serwisowej;

9.4.10. zmian i przeróbek bez uprzedniej pisemnej zgody producenta, takich jak:

9.4.10.1. zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w Instrukcji Obsługi i/lub karcie katalogowej produktu czy dokumentacji DTR;

9.4.10.2. modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;

9.4.11. pożarów, powodzi, wypadków, zapylenia, działania cieczy i/lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, wibracji, nadmiernego ciepła, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, stanów nieustalonych, wyładowań atmosferycznych oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś oprogramowania, dla którego zawarto umowę z Klientem lub oddzielną umowę gwarancyjną, która podlega wyłączeniu lub takie, które takim umowom powinno podlegać.
 2. W sprawach nieuregulowanych w warunkach gwarancji mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 1. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę produktów, sposobu obsługi i niezgodności ilościowych między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać do Działu Sprzedaży.
 2. Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to w formie pisemnej przedstawicielowi firmy kurierskiej.
 3. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej bądź też mailowej w ciągu pięciu dni po otrzymaniu towaru lub niezwłocznie po ujawnieniu ukrytych wad.
 4. Zaleca się aby Klient sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl reklamujący towar sporządził dokument reklamacyjny zawierający przynajmniej następujące informacje:

4.1.   kompletne dane adresowe Firmy i/lub osoby zgłaszającej reklamację (Nazwa firmy, adres, kod, miasto, imię, nazwisko, e-mail, tel., fax., itd.),

4.2.   nazwa i numer dokumentu zakupu,

4.3.   opis uszkodzenia wraz z opisem towarzyszącej problemowi sytuacji (np. wielkość obciążenia elementu, temperatura elementu, itd.)

4.4.   opis roszczeń (np. naprawa, wymiana na nowy, zwrot kosztu towaru, itd.),

4.5.   podpis i pieczęć osoby składającej reklamację.

 1. Powyższe dokumenty Klient powinien przesłać e-mailem lub pocztą na adres sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl.
 2. Reklamowane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane na adres sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl na koszt Klienta.
 3. Kopię dokumentów zaleca się umieścić w widocznym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz opakowania z reklamowanym towarem.
 4. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, firma bada zasadność danej reklamacji.
 5. Sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl poczyni starania, aby reklamacja była rozpatrzona w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania uszkodzonego towaru. Natomiast w przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania uszkodzonego towaru uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść Klienta Reklamującego towar.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji ostatecznie w formie pisemnej i w przypadku jej uznania dostarczy towar wolny od wad lub odsyła pieniądze przelewem bankowym.

 

§ 9. ZWROTY 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r. ( Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.), Klient sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
 2. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia  i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu również bez śladów uszkodzenia.
 4. Jeśli urządzenie nie posiada pełnego wyposażenia nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy.
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem, do którego stanu sklep nie będzie miał zastrzeżeń. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.   
 6. Zwracając produkt należy podać e-mailem lub telefonicznie numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot należności.
 7. W zwracanej do sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl paczce zaleca się aby znajdowała się kopia faktury VAT lub oryginał paragonu fiskalnego. 
 8. Nie będą przyjmowane produkty które były sprowadzane lub zostały wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl .
 9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zamiaru zwrotu produktu sklepowi AUTOMATYKA-TOMBIT.pl na wskazany adres sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl na koszt Klienta. 
 10. Klient sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl ma obowiązek podpisać Fakturę korygującą i odesłać ją na adres sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl.
 11. W ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl podpisanej Faktury korygującej nastąpi zwrot kwoty zgodnie z Fakturą korygującą.
 12. Faktury korygujące wystawiane przez sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl zawierają wyłącznie korekty dot. zamawianych towarów.
 13. Sklep AUTOMATYKA-TOMBIT.pl zwroty należności dokonuje domyślnie przelewem bankowym na wskazane konto bankowe. Możliwe jest ustalenie innej metody zwrotu należności.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Właściciel sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl, jako Administrator danych osobowych serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Przedsiębiorstwo TOMBIT zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Administrator sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników sklepu.
 3. W sklepie istnieje baza informacji o użytkownikach sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu.
 4. W panelu Klienta istnieje możliwość modyfikacji swoich danych osobowych. Usunięcie całkowite z bazy jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu.

 

§ 11. SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez firmę TOMBIT z przyjętych przez nią zobowiązań, firma jest zwolniona od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

§ 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma TOMBIT nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy tworzeniu Sklepu Internetowego oraz błędy w załączonej dokumentacji technicznej
 2. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Sklepie, a w szczególności zdjęć, opisów, formy graficznej oraz sposobu prezentacji, wymaga zgody firmy TOMBIT.

§ 13. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Zastrzeżenie prawa własności - firma TOMBIT zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym dane techniczne produktów są danymi skrótowymi i jako takie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Sprzedaży

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie działania Zamawiającego w sklepie AUTOMATYKA-TOMBIT.pl w zakresie zamawiania produktów z oferty sklepu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących regulaminów sklepu AUTOMATYKA-TOMBIT.pl.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez firmę TOMBIT z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.AUTOMATYKA-TOMBIT.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie go.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
 4. Wszelkie spory między stronami w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W ostatecznym przypadku rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy TOMBIT.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

 

Słuszków, 21 Lutego 2014

TOMBIT

Słuszków 44, 62-831 Korzeniew