Polityka cookies

Polityka prywatności serwisu www.automatyka-tombit.pl, którego właścicielem jest

TOMBIT T.P. Hadrych Spółka Jawna
Słuszków 44
62-831 Korzeniew

NIP: 9680978955

 1. Informacje ogólneNiniejsza Polityka Cookies dotyczy plików cookies używanych na stronach sklepu internetowego www.automatyka-tombit.pl, którego właścicielem jest TOMBIT T.P. Hadrych Spółka Jawna, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 968-097-89-55, REGON 364526941, adres poczty elektronicznej: sklep@automatyka-tombit.pl, numer telefonu: +48 697 905 550 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 2. Administrator danych osobowych zawartych w serwisie TOMBIT T.P. Hadrych Spółka Jawna, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 968-097-89-55, REGON 364526941,
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a). poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b). poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na stronie sklepu www.automatyka-tombit.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony sklepu www.automatyka-tombit.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela domeny i administratora danych osobowych TOMBIT T.P. Hadrych Spółka Jawna. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.